Search
English
All Categories
  Menu Close

  Products tagged with 'น้ำยากันสนิม'

  View as Grid List
  Sort by
  Display per page
  Picture of NX 89 Rust Guard Brown นํ้ายาป้องกันสนิมในระยะยาวชนิดแว็กซ์

  NX 89 Rust Guard Brown นํ้ายาป้องกันสนิมในระยะยาวชนิดแว็กซ์

  ลักษณะชนิดแข็งกึ่งแห้ง เหมาะสำหรับ สถานที่จัดเก็บวัสดุที่ทําจากเหล็กและเครื่องจักรทั้งในและนอกอาคาร การป้องกันสนิมในส่วนต่างๆ ของระบบระหว่างการขึ้นรูป การจัดเก็บ และการขนส่ง ป้องกันการกัดกร่อนของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โรงงาน บ้าน และวัสดุที่เป็นเหล็กของโรงรถ ในพื้นที่ใกล้ทะเล ป้องกันการเกิดสนิมในระยะยาวของ Press dies เป็นต้น
  THB585.00 excl tax
  Picture of NX 88 Rust Guard Clear นํ้ายาป้องกันสนิมในระยะยาวชนิดแว็กซ์

  NX 88 Rust Guard Clear นํ้ายาป้องกันสนิมในระยะยาวชนิดแว็กซ์

  ลักษณะชนิดแข็งกึ่งแห้ง เหมาะสำหรับ สถานที่จัดเก็บวัสดุที่ทําจากเหล็กและเครื่องจักรทั้งในและนอกอาคาร การป้องกันสนิมในส่วนต่างๆ ของระบบระหว่างการขึ้นรูป การจัดเก็บ และการขนส่ง ป้องกันการกัดกร่อนของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โรงงาน บ้าน และวัสดุที่เป็นเหล็กของโรงรถ ในพื้นที่ใกล้ทะเล ป้องกันการเกิดสนิมในระยะยาวของ Press dies เป็นต้น
  THB605.00 excl tax
  Picture of JIP Rust Jet นํ้ายาป้องกันสนิมคุณสมบัติแทนที่นํ้า

  JIP Rust Jet นํ้ายาป้องกันสนิมคุณสมบัติแทนที่นํ้า

  ป้องกันสนิมโดยไปแทนที่นํ้า สามารถใช้กับโลหะทุกชนิด ไม่ทําให้ผิวโลหะกร่อน หรือ เปลี่ยนสี เนื่องจากไม่มีการรบกวนการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า จึงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม ป้องกันผิวเคลือบจากการยึดเกาะของเกลือ หรือการกัดกร่อนของนํ้าทะเล นอกจากนี้ยัง ป้องกันสนิมจากรอยนิ้วมืออีกด้วย ผิวเคลือบของ Rust jet สามารถเอาออกได้ง่ายด้วย นํ้ายาทําความสะอาดชิ้นส่วน เป็นต้น
  THB430.00 excl tax
  Picture of JIP 125 Mould Anti-Corrision Agent-Volatile นํ้ายาป้องกันสนิมแบบระเหย

  JIP 125 Mould Anti-Corrision Agent-Volatile นํ้ายาป้องกันสนิมแบบระเหย

  ป้องกันสนิมในบริเวณที่มีขนาดเล็กและซับซ้อนได้ดีเยี่ยมเนื่องจากเป็นสารระเหย (รวมถึงบริเวณที่สเปรย์ไม่เข้าถึง) ต่างจากสารป้องกันการกัดกร่อนชนิดนํ้ามันหรือแว็กซ์สามารถใช้ได้โดยไม่ต้อง ทําความสะอาดแม่พิมพ์ สามารถใช้งานแม่พิมพ์ได้โดยไม่ต้องทําความสะอาด เพียงฉีดพ้น 2 ถึง 3 ครั้งเพื่อดําเนินการทดลอง เมื่อฉีดพ่น ฟีล์มป้องกันสนิมจะไปเคลือบอยู่บนผิวโลหะ และโมเลกุลป้องกันสนิม ที่ระเหยจะทําปฏิกิริยากับนํ้า แล้วเปลี่ยนเป็นนํ้าที่ป้องกันสนิม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนโลหะ
  THB440.00 excl tax
  Picture of NX 129 Rust Guard Green นํ้ายาป้องกันสนิมที่แม่พิมพ์ชนิดแว็กซ์

  NX 129 Rust Guard Green นํ้ายาป้องกันสนิมที่แม่พิมพ์ชนิดแว็กซ์

  นํ้ายาป้องกันสนิมชนิดที่ใช้สารไร้กลิ่นทําจากแว็กซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง และเป็นสารละลายไม่มีกลิ่น เหมาะสําหรับใช้ในบริเวณที่ต้องการเช็ดนํ้ายาออกซํ้า ฟิล์มแว็กซ์กึ่งแห้งช่วยปกป้องพื้นผิวโลหะและยังสามารถในการป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีสีเขียว การตรวจสอบการเคลือบฟิล์มจึงสามารถทําได้ง่ายและประสิทธิภาพ นอกจากจะใช้ในการป้องกันสนิมแม่พิมพ์เป็นหลักแล้ว ยังสามารถใช้สําหรับป้องกันสนิม ของชิ้นส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือได้อีกด้วย
  THB795.00 excl tax
  Picture of JIP 695 Sabes SP 4L น้ำยากันสนิม

  JIP 695 Sabes SP 4L น้ำยากันสนิม

  กําจัดสนิมในสลักเกลียวที่เกิดการกัดกร่อนและติดแน่น โดยแทรกซึมนํ้ายาไว่สักครู่ กําจัดสนิมโดยจุ่มโลหะที่เป็นสนิมลงใน SABES ไม่ถึง 10 นาที การใช้งาน กําจัดสนิมที่โลหะ กําจัดแผ่นฟิล์มที่มีการออกซิเดชัน เช่น แผ่นฟิล์มมออกซิเดชัน บนคอนกรีตที่มีพื้นผิวเป็นเหล็ก และตะกอนปูนขาว ฯลฯ หลังจากที่กําจัดสนิมออกแล้ว ให้ล้างออกด้วยนํ้าหรือใช้ผ้าเช็ด จากนั้นพ่นหรือทานํ้ายาป้องกันการกัดกร้อน
  THB5,390.00 excl tax
  Picture of JIP 694 Sabes SP 500 น้ำยากันสนิม

  JIP 694 Sabes SP 500 น้ำยากันสนิม

  กําจัดสนิมในสลักเกลียวที่เกิดการกัดกร่อนและติดแน่น โดยแทรกซึมนํ้ายาไว่สักครู่ กําจัดสนิมโดยจุ่มโลหะที่เป็นสนิมลงใน SABES ไม่ถึง 10 นาที การใช้งาน กําจัดสนิมที่โลหะ กําจัดแผ่นฟิล์มที่มีการออกซิเดชัน เช่น แผ่นฟิล์มมออกซิเดชัน บนคอนกรีตที่มีพื้นผิวเป็นเหล็ก และตะกอนปูนขาว ฯลฯ หลังจากที่กําจัดสนิมออกแล้ว ให้ล้างออกด้วยนํ้าหรือใช้ผ้าเช็ด จากนั้นพ่นหรือทานํ้ายาป้องกันการกัดกร้อน
  THB1,170.00 excl tax