ค้นหา
ภาษาไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  เทปกาวสองหน้านำความร้อน

  เทปกาวสองหน้านำความร้อน ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของเทปตั้งแต่ 0.4 ถึง 0.8 เหมาะสำหรับการเชื่อมประสานโลหะ 2 ชิ้นที่นำความร้อนเข้าด้วยกัน เช่น LED, LCD-TV, Heat Sink, IC, MOS and CPU, ชิพอิเล็กทรอนิกส์กับฮีทซิงค์, ท่อระบายความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทปกาวชนิดนี้มีกาวทั้ง 2 ด้าน ดังนั้นสามารถติดกับวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมและวัสดุ High Surface พลาสติกได้เป็นอย่างดี

  คุณลักษณะเด่น

  • สามารถนำไปไดคัทหรือตัดเทอร์มอลแพคเป็นชิ้นที่มีขนาดพอดีกับฮีทซิงค์และ CPU ได้
  • ใช้เป็นชิ้นส่วนอยู่ระหว่างชิปอิเล็กทรอนิกส์กับฮีทซิงค์ระบายความร้อน

  คุณประโยชน์

  • เพื่อให้ค่าความร้อนที่อยู่ในชิประบายสู่ฮีทซิงค์ได้อย่างเร็วที่สุดและมากที่สุด
  • เพื่อเสริมประสิทธิภาพใน การทํางานของชิปอิเล็กทรอนิกส์ไม่ให้ร้อนจนเกินไป

   

  หมวดสินค้า