ค้นหา
ภาษาไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  เทปกาวสองหน้านำความร้อน

  เทปกาวสองหน้านำความร้อน ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของเทปตั้งแต่ 0.4 ถึง 0.8 เหมาะสำหรับการเชื่อมประสานโลหะ 2 ชิ้นที่นำความร้อนเข้าด้วยกัน เช่น LED, LCD-TV, Heat Sink, IC, MOS and CPU, ชิพอิเล็กทรอนิกส์กับฮีทซิงค์, ท่อระบายความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทปกาวชนิดนี้มีกาวทั้ง 2 ด้าน ดังนั้นสามารถติดกับวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมและวัสดุ High Surface พลาสติกได้เป็นอย่างดี

  คุณลักษณะเด่น

  • สามารถนำไปไดคัทหรือตัดเทอร์มอลแพคเป็นชิ้นที่มีขนาดพอดีกับฮีทซิงค์และ CPU ได้
  • ใช้เป็นชิ้นส่วนอยู่ระหว่างชิปอิเล็กทรอนิกส์กับฮีทซิงค์ระบายความร้อน

  คุณประโยชน์

  • เพื่อให้ค่าความร้อนที่อยู่ในชิประบายสู่ฮีทซิงค์ได้อย่างเร็วที่สุดและมากที่สุด
  • เพื่อเสริมประสิทธิภาพใน การทํางานของชิปอิเล็กทรอนิกส์ไม่ให้ร้อนจนเกินไป

   

  แสดงผลแบบ ตาราง รายการ
  ค้นหาจาก
  แสดงผล รายการ ต่อหน้า
  รูปของ MT Thermal Pad 9420 เทปกาวนำความร้อน

  MT Thermal Pad 9420 เทปกาวนำความร้อน

  Thermal Pad 9420 เทปกาวนำความร้อน ความหนา 0.2 มม. ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของเทปตั้งแต่ 0.4 ถึง 0.8 เหมาะสำหรับการเชื่อมประสานโลหะ 2 ชิ้นที่นำความร้อนเข้าด้วยกัน เช่น LED, LCD-TV, Heat Sink, IC, MOS and CPU, ชิพอิเล็กทรอนิกส์กับฮีทซิงค์, ท่อระบายความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทปกาวชนิดนี้มีกาวทั้ง 2 ด้าน ดังนั้นสามารถติดกับวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมและวัสดุ High Surface พลาสติกได้เป็นอย่างดี
  ฿400.00 ก่อนภาษี
  ปรับแต่ง
  3 More