ค้นหา
ภาษาไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  ถุงมือ

  อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection Devices) นิ้วและมือมีโอกาสที่จะได้รับอันตรายอยู่เสมอ เช่น การถูกของมีคมบาดหรือตัด การถูกไฟลวก การถูกความร้อน การถลอก เป็นต้น เพราะเป็นอวัยวะที่สำคัญในการทำงานเกือบทุกอย่าง ในการทำงานจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตามความเหมาะสม  อุปกรณ์ป้องกันมือสวมใส่เพื่อลดการบาดเจ็บของอวัยวะส่วนนิ้ว มือ และแขน อันเนื่องมาจากการทำงาน มีหลายชนิด ได้แก่

  1. ถุงมือใยหิน (Asbestos gloves) ใช้ป้องกันความร้อนในงานที่มีแหล่งความร้อนสูง ถุงมือป้องกันความร้อน ใช้สำหรับงานที่ต้องจับต้องกับวัตถุที่ร้อน เช่น งานเป่าแก้ว รีดเหล็ก ถลุงโลหะ เป็นต้น วัสดุที่ใช้ทำถุงมือมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของวัตถุที่ต้องสัมผัส เช่น ถุงมือที่ทำจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน อะลูมิเนียม หนัง เป็นต้น  ถุงมือเพื่อใช้กันความร้อนเมื่อทำงานอยู่หน้าเตาหลอมโลหะควรเลือกเป็นวัสดุประเภทแอสเบสตอส
  2. ถุงมือตาข่ายโลหะ (Metal mesh gloves) ใช้ป้องกันอันตรายจากของมีคมและการสัมผัสกับเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ที่มีผิวขรุขระ ถุงมือป้องกันการขีดข่วนของมีคม รังสี เป็นถุงมือที่ทำจากผ้า หนัง ถุงมือตาข่ายลวดทำจากลวด ซึ่งถักเป็นถุงมือ
  3. ถุงมือยาง (Rubber gloves)ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เพราะมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวอยู่ด้วย ถุงมือป้องกันไฟฟ้า ทำจากยาง ต้องได้มาตรฐานรับรองคุณภาพ และทดสอบการรั่ว ถุงมือประเภทนี้แบ่งเป็น 5 ประเภท ตามความสามารถในการต้านไฟฟ้า
  4. ถุงมือยางเทียม (Rubber, neoprene or vinyl gloves) ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวกับสารเคมี และสารกัดกร่อน เช่น ปิโตรเลียม เป็นต้น
  5. ถุงมือหนัง (Leather gloves) ใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากประกายไฟและความร้อนที่ไม่สูงนัก เหมาะสำหรับงานหนัก เช่น การยกของหนักที่มีผิวขรุขระ
  6. ถุงมือหนังโคฟอก (Chrome-tanned cowhide leather gloves) ใช้สำหรับป้องกันประกายไฟ และความร้อนสูง ๆ ได้ นิยมใช้ในงานหล่อโลหะและโรงงานถลุงเหล็ก
  7. ถุงมือผ้าหรือฝ้าย (Fabric or cotton gloves) ใช้สำหรับป้องกันความสกปรก ฝุ่น สะเก็ดไม้ และการเสียดสี
  8. ถุงมือเคลือบน้ำยา (Coated fabric gloves) ใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่มีความเข้มข้นไม่มากนัก นิยมใช้ในโรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง ถุงมือป้องกันสารเคมี ทำจากยาง นีโอพรีน ไวนิล และโพลีเมอร์