ค้นหา
ภาษาไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  เทปใสป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

  เทปใสป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Anti-Static Clear Tape) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานที่ต้องการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งไฟฟ้าสถิตย์สามารถทำให้เกิดปัญหาหรือความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวัสดุที่มีความไวต่อไฟฟ้าสถิตย์ได้

  คุณสมบัติของเทปใสป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

  1. การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์: เทปชนิดนี้มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน
  2. ความใส: เทปมีลักษณะโปร่งใส ทำให้สามารถใช้ติดบนพื้นผิวโดยไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะภายนอกของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์
  3. การยึดติดดี: มีคุณสมบัติในการยึดติดที่ดี สามารถติดแน่นบนพื้นผิวหลากหลายประเภท
  4. ความทนทาน: ทนต่อการฉีกขาดและสามารถใช้งานได้ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ

  การใช้งานของเทปใสป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

  • ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: ใช้ในการประกอบและบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตย์
  • ในห้องปฏิบัติการ: ใช้ในการติดฉลากหรือปิดผนึกอุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องการการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
  • ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วน: ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตย์ในกระบวนการผลิต

  ประโยชน์ของเทปใสป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

  • ป้องกันความเสียหาย: ลดความเสี่ยงของความเสียหายที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตย์ต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวัสดุที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตย์
  • ความปลอดภัย: เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • การใช้งานง่าย: ใช้งานง่ายเหมือนเทปทั่วไป แต่มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
  หมวดสินค้า