ค้นหา
ภาษาไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล

  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล  (Personal Protection Equipment) หรือเรียกสั้นๆว่า พี พี อี (PPE) หมายถึง อุปกรณ์ที่สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล้อมในขณะปฎิบัติงาน โดยทั่วไปในการทำงานจะมีการป้องกันและควบคุมสภาพแวดล้อมของการทำงานก่อน โดยการแก้ไขปรับปรุงทางวิศวกรรม เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เปลี่ยนวิธีการทำงาน เป็นต้น แต่ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาใช้เพื่อช่วยป้องกันอวัยวะของร่างกายไม่ให้เกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงาน

  1. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection)

  2. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Body Protection)

  3. อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน (Hearing Protection)

  4. อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (Respirator Protection)

  5. อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection)

  Personal Protection Equipment or PPE (PPE) means a device that is worn to cover any part of the body to prevent potential hazards due to conditions and the environment during the operation. Work In general, work will have to protect and control the working environment first. By engineering improvements such as machine modification Change the way of working, etc., but in the event that it cannot be done Must use personal protective equipment to help protect the body's organs from the danger that may occur while operating

  1. Head protection device
  2. Body protection equipment
  3. Hearing Protection
  4. Respirator Protection
  5. Hand protection

  ปรับแต่ง