ค้นหา
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด
  กลับไปทั้งหมด

  แรงยึดติดของเทปกาว

  แรงยึดติดของกาว  คือ แรงของแผ่นกาว ที่ทำให้วัสดุสองชนิดติดอยู่ด้วยกัน

  การวัดแรงยึดติดของกาว จะวัดโดยใช้เครื่องมือวัดจากการดึงส่วนที่ยึดติดด้วยกาวออกจากกัน แรงที่ใช้ในการดึง ทำให้วิศวกรเข้าใจการทำงานของกาวในการใช้งานจริง

   

  การวัดค่าการยึดติด (แรงยึดติดของกาว) โดยการดึงส่วนที่ยึดติดด้วยกาวออกจากกัน

   

  แรงยึดติด  แรงยึดติด คือ แรงยึดระหว่างกาวและพื้นผิววัสดุ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เมื่อนำไปใช้ในการออกแบบให้การยึดติดมีความแข็งแรง อย่างไรก็ตาม แรงยึดติดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเพียงปัจจัยเดียวในการสร้างแรงยึดติดที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะใช้กาวที่แข็งแรงที่สุดในโลก การยึดติดอาจหลุดออกได้หากกาวไม่ได้ยึดติดกับพื้นผิวของวัสดุ

   

  ค่าความแข็งแรงของเนื้อกาว    ค่าความแข็งแรงของเนื้อกาว คือ ความแข็งแรงภายในของเนื้อกาว - ค่าความสามารถในการยึดติดของเนื้อกาวเองภายใต้แรงเค้น ค่าความแข็งแรงของเนื้อกาวยิ่งมาก กาวก็จะให้แรงยึดติดแน่นขึ้น ค่าความแข็งแรงของเนื้อกาวสามารถระบุได้ด้วยส่วนประกอบทางเคมีของกาว แรงยึดระหว่างกาวและพื้นผิววัสดุมีช่วงความแข็งแรงที่กว้าง ตั้งแต่กาวที่ต้องการแรงกด ไปจนถึงกาวโครงสร้างสูตรอีพอกซี่และสูตรอะคริลิก

   

  พลังงานพื้นผิว คือ คุณสมบัติทางกายภาพของพื้นผิววัสดุที่จะกำหนดว่ากาวจะยึดติดได้ดีเพียงใด วัสดุที่มีพลังงานพื้นผิวสูง ของเหลวจะกระจายตัวออกบนพื้นผิวได้ดี วัสดุที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำ ของเหลวจะไม่ไหลและมีรูปทรงเป็นหยดน้ำ กาวควรกระจายตัวออกบนวัสดุเพื่อให้มีการยึดติดที่ดี ในการเลือกกาวที่เหมาะสม ต้องมีความเข้าใจเรื่องพลังงานพื้นผิวของวัสดุทั้งหมดในการประกอบ และการกระจายตัวออกของกาวบนวัสดุแต่ละชนิดได้ดีเพียงใด ความสะอาดของพื้นผิวเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง เนื่องจากกาวบางชนิดจำเป็นต้องติดลงบนวัสดุที่มีความสะอาดสูง

  ความคิดเห็น
  แสดงความคิดเห็น ปิด