ค้นหา
ตัวกรอง
ปิด
banner

JIP Strong Parts & Brake Cleaner SUPER MAX นํ้ายาทําความสะอาด

นํ้ายาทําความสะอาดละลายนํ้าได้ชนิดอัลคาไลน์เข็มข้น นํ้ายาเคมีทําความสะอาดที่มีสารพิษตํ่ามาก ชนิดแห้งเร็ว ขจัดคราบนํ้ามันอย่างรวดเร็วออกจากโลหะ แม่พิมพ์และเครื่องมือที่ต้องใช้ความแม่นยํา สารนี้ไม่กัดกร่อนโลหะ แทบจะไม่มีผลต่อเรซินและยาง เรามีผลิตภัณฑ์นํ้ายาทําความสะอาดหลากหลายประเภทสําหรับทุกๆ ความต้องการ
SKU: กระป๋อง/Can
ผู้ผลิต: JIP
฿380.00
banner

*ราคาที่แสดงเป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม*

หมายเลขสินค้า 000600
ชื่อผลิตภัณฑ์ Strong Parts & Brake Cleaner SUPER MAX
ปริมาตรบรรจุ 840 มล.
ประสิทธิภาพ อุณหภูมิห้อง
การใช้งาน
ทําความสะอาดนํ้ามันป้องกันการกัดกร่อน และนํ้ามันหล่อเย็นออกจากชิ้นส่วนที่เป็น โลหะ แม่พิมพ์และเครื่องมือ
ขจัดคราบนํ้ามันและผงเหล็กจากเครื่องมือหรือกระบอกสูบไดรอลิก
ขจัดคราบจาระบีออกจากห้องเฟืองและตลับลูกปูน
ขจัดคราบนํ้ามัน และผงเหล็กออกจากอุปกรณ์ไดรอลิก หรือกระบอกสูบ
ทําความสะอาดเครื่องจักรที่ต้องใช้ความแม่นยํา
ทําความสะอาดคราบนํ้ามันรอบๆ รถยนต์ฟอร์คลิฟต์และเบรก
หมายเลขสินค้า 000600
ชื่อผลิตภัณฑ์ Strong Parts & Brake Cleaner SUPER MAX
ปริมาตรบรรจุ 840 มล.
ประสิทธิภาพ อุณหภูมิห้อง
การใช้งาน
ทําความสะอาดนํ้ามันป้องกันการกัดกร่อน และนํ้ามันหล่อเย็นออกจากชิ้นส่วนที่เป็น โลหะ แม่พิมพ์และเครื่องมือ
ขจัดคราบนํ้ามันและผงเหล็กจากเครื่องมือหรือกระบอกสูบไดรอลิก
ขจัดคราบจาระบีออกจากห้องเฟืองและตลับลูกปูน
ขจัดคราบนํ้ามัน และผงเหล็กออกจากอุปกรณ์ไดรอลิก หรือกระบอกสูบ
ทําความสะอาดเครื่องจักรที่ต้องใช้ความแม่นยํา
ทําความสะอาดคราบนํ้ามันรอบๆ รถยนต์ฟอร์คลิฟต์และเบรก
เขียนรีวิว
  • Only registered users can write reviews
*
*
  • แย่
  • ดีมาก
*
*
*
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%