ค้นหา
ตัวกรอง
ปิด
banner

JIP Sabes SP 4L น้ำยากันสนิม

กําจัดสนิมในสลักเกลียวที่เกิดการกัดกร่อนและติดแน่น โดยแทรกซึมนํ้ายาไว่สักครู่ กําจัดสนิมโดยจุ่มโลหะที่เป็นสนิมลงใน SABES ไม่ถึง 10 นาที การใช้งาน กําจัดสนิมที่โลหะ กําจัดแผ่นฟิล์มที่มีการออกซิเดชัน เช่น แผ่นฟิล์มมออกซิเดชัน บนคอนกรีตที่มีพื้นผิวเป็นเหล็ก และตะกอนปูนขาว ฯลฯ หลังจากที่กําจัดสนิมออกแล้ว ให้ล้างออกด้วยนํ้าหรือใช้ผ้าเช็ด จากนั้นพ่นหรือทานํ้ายาป้องกันการกัดกร้อน
SKU: แกลลอน/Gallon
ผู้ผลิต: JIP
฿5,390.00
banner

*ราคาที่แสดงเป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม*

หมายเลข สินค้า 000695
ชื่อผลิตภัณฑ์  Sabes SP 4L
ปริมาตรบรรจุ 4 ลิตร
ประสิทธิภาพ
อุณหภูมิการใช้งาน อุณหภูมิห้อง
วิธีการใช้งาน
1. พ่นหรือทาให้ทั่วพื้นผิวที่ถูกกัดกร่อน แล้วทิ้งไว้ครู่หนึ่ง
2. จากนั้น ให้เช็ดสนิมออก
3. หากสนิมออกไม่หมด ให้ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 และ 2
4. หลังจากที่กําจัดสนิมออกแล้ว ให้ล้างด้วยนํ้า
5. เพื่อป้องกันไม้ให้เกิดสนิมขึ้นอีก ให้ใช้นํ้ายาป้องกันการกัดกร้อนในขั้นตอนสุดท้าย
หมายเหตุ
หากมีสนิมเกาะหนา ให้ใช้แปรงลวดขัดสนิมออกก่อน
หลังจากที่ใช้ SABES อย่าทิ้งไว้นานเกิน 10 นาทีเพราะอาจทําให้เกิดการกัด บนชิ้นส่วนที่ไม่เป็นสนิม
ใช้วิธีเดียวกันนี้กับตะกอนหินปูนและคอนกรีต
หมายเลข สินค้า 000695
ชื่อผลิตภัณฑ์  Sabes SP 4L
ปริมาตรบรรจุ 4 ลิตร
ประสิทธิภาพ
อุณหภูมิการใช้งาน อุณหภูมิห้อง
วิธีการใช้งาน
1. พ่นหรือทาให้ทั่วพื้นผิวที่ถูกกัดกร่อน แล้วทิ้งไว้ครู่หนึ่ง
2. จากนั้น ให้เช็ดสนิมออก
3. หากสนิมออกไม่หมด ให้ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 และ 2
4. หลังจากที่กําจัดสนิมออกแล้ว ให้ล้างด้วยนํ้า
5. เพื่อป้องกันไม้ให้เกิดสนิมขึ้นอีก ให้ใช้นํ้ายาป้องกันการกัดกร้อนในขั้นตอนสุดท้าย
หมายเหตุ
หากมีสนิมเกาะหนา ให้ใช้แปรงลวดขัดสนิมออกก่อน
หลังจากที่ใช้ SABES อย่าทิ้งไว้นานเกิน 10 นาทีเพราะอาจทําให้เกิดการกัด บนชิ้นส่วนที่ไม่เป็นสนิม
ใช้วิธีเดียวกันนี้กับตะกอนหินปูนและคอนกรีต
เขียนรีวิว
  • Only registered users can write reviews
*
*
  • แย่
  • ดีมาก
*
*
*
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%