Search
Filters
Close
banner

JIP Sabes SP 500 น้ำยากันสนิม

กําจัดสนิมในสลักเกลียวที่เกิดการกัดกร่อนและติดแน่น โดยแทรกซึมนํ้ายาไว่สักครู่ กําจัดสนิมโดยจุ่มโลหะที่เป็นสนิมลงใน SABES ไม่ถึง 10 นาที การใช้งาน กําจัดสนิมที่โลหะ กําจัดแผ่นฟิล์มที่มีการออกซิเดชัน เช่น แผ่นฟิล์มมออกซิเดชัน บนคอนกรีตที่มีพื้นผิวเป็นเหล็ก และตะกอนปูนขาว ฯลฯ หลังจากที่กําจัดสนิมออกแล้ว ให้ล้างออกด้วยนํ้าหรือใช้ผ้าเช็ด จากนั้นพ่นหรือทานํ้ายาป้องกันการกัดกร้อน
SKU: ชิ้น/Price
Manufacturer: JIP
฿1,170.00
banner

*ราคาที่แสดงเป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม*

หมายเลข สินค้า 000694
ชื่อผลิตภัณฑ์  Sabes SP 500
ปริมาตรบรรจุ 500 มล.
ประสิทธิภาพ
อุณหภูมิการใช้งาน อุณหภูมิห้อง
วิธีการใช้งาน
1. พ่นหรือทาให้ทั่วพื้นผิวที่ถูกกัดกร่อน แล้วทิ้งไว้ครู่หนึ่ง
2. จากนั้น ให้เช็ดสนิมออก
3. หากสนิมออกไม่หมด ให้ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 และ 2
4. หลังจากที่กําจัดสนิมออกแล้ว ให้ล้างด้วยนํ้า
5. เพื่อป้องกันไม้ให้เกิดสนิมขึ้นอีก ให้ใช้นํ้ายาป้องกันการกัดกร้อนในขั้นตอนสุดท้าย
หมายเหตุ
หากมีสนิมเกาะหนา ให้ใช้แปรงลวดขัดสนิมออกก่อน
หลังจากที่ใช้ SABES อย่าทิ้งไว้นานเกิน 10 นาทีเพราะอาจทําให้เกิดการกัด บนชิ้นส่วนที่ไม่เป็นสนิม
ใช้วิธีเดียวกันนี้กับตะกอนหินปูนและคอนกรีต
หมายเลข สินค้า 000694
ชื่อผลิตภัณฑ์  Sabes SP 500
ปริมาตรบรรจุ 500 มล.
ประสิทธิภาพ
อุณหภูมิการใช้งาน อุณหภูมิห้อง
วิธีการใช้งาน
1. พ่นหรือทาให้ทั่วพื้นผิวที่ถูกกัดกร่อน แล้วทิ้งไว้ครู่หนึ่ง
2. จากนั้น ให้เช็ดสนิมออก
3. หากสนิมออกไม่หมด ให้ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 และ 2
4. หลังจากที่กําจัดสนิมออกแล้ว ให้ล้างด้วยนํ้า
5. เพื่อป้องกันไม้ให้เกิดสนิมขึ้นอีก ให้ใช้นํ้ายาป้องกันการกัดกร้อนในขั้นตอนสุดท้าย
หมายเหตุ
หากมีสนิมเกาะหนา ให้ใช้แปรงลวดขัดสนิมออกก่อน
หลังจากที่ใช้ SABES อย่าทิ้งไว้นานเกิน 10 นาทีเพราะอาจทําให้เกิดการกัด บนชิ้นส่วนที่ไม่เป็นสนิม
ใช้วิธีเดียวกันนี้กับตะกอนหินปูนและคอนกรีต
Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
  • Bad
  • Excellent
*
*
*
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%